Valmont
prev.
play.
mark.
next.

:53:00
Da, madame?
:53:06
Jel otišla da se vidi sa onim uèiteljem muzike?
:53:10
Ne znam, madame.
Ona više ne razgovara sa mnom.

:53:14
Ona se sada poverava samo Madame de Merte.
:53:17
I ona...
:53:19
Ona...
:53:20
Emile.
:53:35
Maman.Oprosti mi, molim te, maman. Molim te.
:53:38
Toliko sam želela da budem s vama!
:53:41
Draga moja, ne budite strogi prema njoj.
Njoj je stvarno žao.

:53:46
-Maman.
-Sesil.

:53:48
Naravno da ti opraštam.
:53:50
Maman! Molim te, maman. Žao mi je.
:53:56
Molim te oprosti mi. Molim te!
:54:00
Možda je...
:54:02
...naprosto ne razumem.
:54:05
Da li misliš da je ona spremna za brak?
:54:11
Naravno da jeste.
:54:15
Èak sam mislila...
:54:17
...da je opet pošaljem u manastir.
:54:21
Ne.
:54:24
Ne.
:54:26
Ja bih je samo malo odvela izvan Pariza.
:54:32
Ako hoæete, mogu da je odvedem na selo.
:54:48
Vas nije lako naæi.
:54:52
Imam iznenaðenje za Vas.
:54:55
Monsieur de Valmont...
:54:57
...moram da prièam sa Vama.
:54:58
-Znam gde. Dajte mi ruku.
-Ne.


prev.
next.