Air America
prev.
play.
mark.
next.

:03:27
Dupã cum ºtiþi, America
s-a implicat în situaþia din Laos

:03:29
la cererea guvernului nostru
:03:32
care a fost fãcutã în concordanþã
cu acordurile din 1962,

:03:35
la care au participat Hanoiul,
Pekinul ºi URSS

:03:40
Ajutorul nostru constã în
suport logistic ºi consultanþã

:03:45
acordate guvernului neutru
:03:48
pentru a evita cãderea Laosului
sub dominaþia comunistã.

:03:52
În ceea ce priveºte forþele
americane din Laos,

:03:56
nu se aflã acolo nici una
de naturã combatantã

:04:51
Nu! E prea târziu.
:04:55
Daþi-vã înapoi!

prev.
next.