Air America
prev.
play.
mark.
next.

:29:02
-Am gãsit o escrocherie imbatabilã.
-Da?

:29:04
Îmi iau banii...
:29:06
ªi ai sã ajungi în Coney Island,
fluturând pancarte deasupra plajei.

:29:08
Sper din tot sufletul ca
informaþia noastrã sã fie greºitã, dle senator.

:29:10
ºi povestind aventuri din
rãzboi, prin baruri.

:29:12
Aº fi foarte dezamãgit dacã
aº gãsi heroinã în avionul acela.

:29:15
Pe de altã parte, dle, pilotul
e un tânãr din California.

:29:18
Înþeleg.
:29:19
S-a lãsat prins de nebuniile
specifice generaþiei sale.

:29:22
Toþi acei ani de rock'n'roll.
:29:26
Totuºi, e doar un tânãr.
De ce avem nevoie de toºi aceºti oameni?

:29:31
Piloþii sunt oameni duri,
dle senator. Ar putea sã opunã rezistenþã.

:29:35
Dacã informaþia e corectã,
e un traficant fãrã scrupule.

:29:46
Billy, n-am gãsit nimic.
:29:47
Ni se însceneazã ceva.
Cautã în continuare!

:29:50
-Vorbeºti serios?
-Da, taie-le.

:30:01
-Ce-ai gãsit?
-Nimic.

:30:20
Grãbeºte-te!
:30:24
Asta e!
:30:26
Dumnezeule, ºtiam eu!
:30:30
Uitã-te la ticãloºii ãia.
Ne aºteaptã.

:30:38
La naiba!
Vor sã ne prindã!

:30:47
Cineva a umblat la rezervor.
Nu mai avem combustibil.

:30:51
Încerc sã aterizez
pe pista de lângã Tango 7.

:30:54
Stai un pic Billy.
:30:55
Dacã ne aºteaptã aici,
jos, ne pot urmãri pânã la Tango 7.

:30:59
-Gãsim noi ceva.
-Nu spune "noi".


prev.
next.