Air America
prev.
play.
mark.
next.

:42:02
ªtiam cã veþi veni.
Dacã mã ajutaþi, îi putem îmbarca pe toþi.

:42:06
Ne-am întors numai pentru tine.
Nu putem sã-i luãm ºi pe ei.

:42:09
-E plin în spate.
-Atunci, aruncã naibi marfa.

:42:11
Nu, asta chiar
e o problemã.

:42:14
I-am adus pe toþi oamenii
ãºtia aici. Nu plec fãrã ei.

:42:18
Sã-l luãm pe puºti
ºi sã plecãm de aici.Haide!

:42:23
Haide!
:42:26
Haide!
:42:33
-Haide! Urcã în avion!
-Nu plec fãrã ei!

:42:37
Ne-am întors sã te luãm
pe tine. Urcã odatã în avion.

:42:40
Aruncã marfa.
:42:57
Dumnezeule!
:43:00
-O clipã. Gene, am o idee.
-Serios?

:43:05
Aruncãm marfa ºi îi
luãm pe refugiaþi.

:43:07
Grozav.
:43:08
-Trebuie sã ne grãbim.
-Trebuie s-o faci!

:43:11
Altfel eºti o versiune, ceva
mai avansatã a maiorului Lemond.

:43:17
Nu vrei sã încetezi?
:43:26
La naiba!
:43:28
Maicã Tereza, aº fi fãcut-o
oricum, dar urãsc predicile.

:43:57
"Versiune ceva mai avansatã..."

prev.
next.