Air America
prev.
play.
mark.
next.

:53:01
Lãsaþi-mã sã vã ajut.
:53:09
Cred cã vã grãbiþi. Nu vreþi
sã staþi prea mult aici.

:53:13
Ce grele sunt! O sã fie
înghesuialã mare.

:53:19
Haideþi, bãieþi!
Cu noi cum rãmâne?

:53:27
Nu ne iei ºi pe noi?
:53:29
-Las-o baltã Billy.
-La naiba!


prev.
next.