Dances with Wolves
prev.
play.
mark.
next.

1:02:01
Vreau sã încerci.
1:02:03
- Nu ºtiu cum.
- Ba, ºtii.

1:02:07
- Nu pot.
- Poþi.

1:02:10
Nu pot. Am uitat-o. A murit în mine.
1:02:12
Nu þi-o cer pentru mine.
O faci pentru toþi ai noºtri.

1:02:17
El ºtie lucruri despre feþele-palide
pe care noi nu le ºtim.

1:02:20
Aºa cã trebuie sã-þi aminteºti.
1:02:24
- Trebuie!
- Nu pot.

1:02:38
O sã vorbeascã feþei-palide?
1:02:41
Nici nu vrea sã-ncerce.
1:02:43
E-ncãpãþânatã.
1:02:46
Ea plânge mereu.
1:02:48
Poate cã greutatea vine de la tine.
1:02:52
De la mine?
1:03:03
Christine !
1:03:10
Christine !
1:03:15
Christine !
1:03:20
Lasã-le-n pace, Bill. Lasã gãinile!
1:03:23
Billy, pleacã de lângã cãþeluºi.
1:03:29
Du-te la tati.
1:03:33
La naiba.
1:03:34
Ia copiii ºi mergeþi în casã!
1:03:39
Repede!
1:03:41
Christine !
1:03:44
Christine, unde eºti?
1:03:47
Copii, intraþi imediat în casã!
1:03:53
Cine e, Willie?
1:03:56
Parc-ar fi Pawnee.
1:03:57
Tatãl meu ºi al tãu
vorbesc cu ei.


prev.
next.