Dances with Wolves
prev.
play.
mark.
next.

:57:05
Ja som videl ve¾a znamení.
:57:10
Naozaj ?
:57:24
Videl som muža.
:57:26
Nahého bieleho muža.
:57:29
Si si istý, že to bol muž ?
:57:33
Videl som jeho pohlavie.
:57:37
Rozprával si sa s ním ?
:57:42
Nie.
:57:57
Uplynuli ïalšie dva dni a niè.
:57:59
O mojej prítomnosti už musel
by niekto informovaný.

:58:02
Pripravil som sa na všetko,
èo ma len napadlo.

:58:05
Nemôžem vybudova zodpovedajúcu
obranu, ak som stále sám.

:58:08
Ale budem sa snaži urobi
na nich dojem, keï sa objavia.

:58:10
Poèka.
:58:12
P. S. :
(Post Scriptum)

:58:13
Ten muž,
ktorého som vyplašil bol nádherný.

:58:27
Mohol by to by boh.
:58:31
Alebo biely vodca
so špeciálnymi schopnosami.

:58:36
Keby bola možnos
sa s ním porozpráva.

:58:41
Nezaujíma ma tento rozhovor
o bielom mužovi.

:58:43
Èokolvek je, nie je Sioux,
a to z neho robí koris.

:58:47
Keï poèujem, že príde viac bielych,
musím sa smia.

:58:51
Ukradli sme im stovky koní.
:58:54
Oni nie sú statoèní.
:58:56
Zle jazdia.
Zle strie¾ajú.

:58:59
Sú špinaví.

prev.
next.