Dances with Wolves
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

:52:12
Nej, vänta.
:52:15
Vänta!
:52:18
Vänta. Vänta.
:52:20
[Gråt]
:52:21
Vänta.
:52:23
Du behöver hjälp.
Du är skadad.

:52:25
Aah!
:52:26
Uh! Uh!
:52:28
Låt mig ...
:52:30
Du behöver hjälp.
:52:32
Du behöver hjälp!
:52:33
Låt mig hjälpa dig ...
:52:36
Tillåt mig hjälpa dig.
:52:38
Du är skadad.
:52:40
Du är skadad.
:52:42
Uh!
:52:46
[Talar Lakota]

föregående.
nästa.