Ju Dou
prev.
play.
mark.
next.

1:29:53
Directors:
Zhang Yimou, Yang Fengliang

1:29:56
Camera:
Gu Changwei, Yang Lun

1:29:58
Art Directors:
Coa Jiuping, Xia Rujin

1:30:00
Sound Man:
Li Lanhua

1:30:03
Music:
Zhao Jipin

1:30:06
Editor:
Du Yuan

1:30:08
Assistant Director:
Zhou Youzhao

1:30:10
Lighting:
Ji Jianmin

1:30:12
Assistant Camera Men:
Tao Shiwei, Feng Yan

1:30:15
Assistant Art Director:
Zhang Jiancun

1:30:18
Assistant Sound Man:
Dang Wans

1:30:21
Lighting Assistants:
Yi Yanzhong, Zeng Junwei (Hong Kong)

1:30:23
Makeup:
Sun Wei

1:30:26
Costumes:
Zhang Zhian

1:30:28
Prop Masters:
Ye Yaozhong, Cao Jiankong

1:30:31
Sceneries:
Guo Zhengyi, Huang Minxian

1:30:33
Cast:
Ju Dou:...GONG LI

1:30:36
Yang Tianqing:...LI BAOTIAN
1:30:39
Yang Jinshan:...LI WEI
1:30:42
Yang Tianbai (Infant):...ZHANG YI
1:30:44
Yang Tianbai (Youth):...ZHENG JIAN

prev.
next.