Twin Peaks
prev.
play.
mark.
next.

1:21:01
Oh, James. Ale sunt sirene.
1:21:09
Trebuie sã mã duc la poliþie.
Nu am alibi.

1:21:14
Dupã ce a plecat am hoinãrit.
1:21:17
Colierul cu inima de aur pe
care i l-ai dat Lurei

1:21:20
- Trebuie sã-mi dai cealaltã jumãtate.
- De ce?

1:21:23
Au gãsit jumãtateea la locul unde a fost
ucisã ºi cred cã ucigaºul are cealaltã
jumãtate.

1:21:27
Dacã te duci acolo cu colierul
ºi fãrã alibi...

1:21:30
- Dar tu?
- Voi scãpa de el.

1:21:32
- Nu.
- Îl vom ascunde.

1:21:35
- Bine. Îl vom îngropa.
- OK.

1:21:40
- Chiar aici.
- OK.

1:22:15
Te duc acasã.
1:22:39
- Se învârte.
- Round and round.


prev.
next.