Father of the Bride
prev.
play.
mark.
next.

1:28:03
SVI SU MI GOVORILI
KAKO JE ZABAVA KRASNA,

1:28:06
KAKO KUÆA IZGLEDA PREDIVNO.
SVlÐALO IM SE CVIJEÆE, LABUDl.

1:28:10
ÈAK SU SE SNALAZILI SA
SAMO DVA ÈUVARA PARKIRALlŠTA.

1:28:14
SVE JE lŠLO GLATKO
OSIM JEDNOG DETALJA:

1:28:17
JOŠ NISAM POLJUBIO
MLADU. Gde je Annie?

1:28:20
Na slikanju.
1:28:31
Oprostite, sav promet
mora na prednja vrata.

1:28:37
Mogu li dobiti jedan?
-Upravo sam dao zadnji.

1:28:40
Gumb. Plav je.
Taj je sigurno vaš.

1:28:44
Selimo se u šator.
Veèera je poslužena.

1:28:48
Ovuda u šator, molim.
1:28:53
Annie!
1:29:01
NEVJEROJATNO! NISAM JOŠ VIDIO
DA SE TAKO BRZO STVORI RED.

1:29:06
KAO DA SU ZNALI
KOLIKO ME HRANA STOJl.

1:29:12
KONAÈNO SAM DOŠAO DO ŠATORA.
1:29:20
BAŠ SAM SE HTIO OPUSTITI
I KUŠATI HRANU KAD...

1:29:25
Tata!
1:29:27
Vani je murja.
Trebaju te.

1:29:30
Zujedno æemo to rijušiti.
Džordž i ja dulazimo!

1:29:40
Ja æu to rijušiti,
Džordž. Daj nuvèarku. -Pusti!

1:29:46
Šta je to?
1:29:49
Vidiš, Camerone?
Rekao sam ti. -Opa!

1:29:55
Ovo je vaša kuæa? -Moja?
1:29:58
Da, vaša. U plavom smokingu.

prev.
next.