Robin Hood: Prince of Thieves
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:36:03
Johne, chy ji!
1:36:14
A mám tì!
1:36:23
Rychle!
1:36:33
No tak!
1:36:39
Pojï!
1:36:43
Neèekejte na mì!
1:36:44
Johne, jdìte!
1:36:46
Rychle!
1:37:14
Corpus Christi.
1:37:16
Amen.
1:37:34
Má paní Mariano.
1:37:38
Jakým právem mì tu vìzníte?
1:37:41
Špatnì jste pochopila mé úmysly.
1:37:44
Jste tu pro svou vlastní bezpeènost.
1:37:48
A co mi hrozí?
1:37:50
Ohrožujete se sama.
1:37:52
Zdá se, že jste se spolèila se zloèinci.
1:37:58
Jak se k vám dostala taková lež?

náhled.
hledat.