Robin Hood: Prince of Thieves
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:18:00
Ýki hayata yetecek kadar çok
kan döküdüðünü gördüm.

:18:04
Topraklarýmý terk et.
:18:13
Rezil adamlarý çocuklara bulaþtýðý zaman
ne oluyormuþ Nottingham'a anlat.

:18:22
Beni kurtarmak için 15.000 kilometre teptin,
sonra beni kasaplarýn eline býraktýn!

:18:26
Yeminimi istediðim zaman yerine getiririm.
:18:29
Ama dua zamanlarý buna dahil deðil...
:18:31
ya da altýya karþý bir olduðum zamanlar!
:18:34
Eþek gibi anýrýyorsun.
:18:37
Hala hayattasýn ya.
:18:45
Korkma. Gel buraya.
:18:53
Bu doðru mu? Bir geyik mi öldürdün?
:18:56
Yüzlerce.
:19:03
Onu korkuttun.
:19:10
Þu Ýngiltere...
:19:12
tuhaf yermiþ.
:19:19
NOTTINGHAM ÞATOSU
:19:33
Vali rahatsýz edilmek istemiyor.
:19:45
Kuzen!
:19:46
Herhade böyle rahatýmý bozduðuna göre
çok önemli haberler getirmiþsindir.

:19:52
Bugün, halkýna zarar vermemen için
seni uyaran kukuletalý bir adamla tanýþtým.

:19:56
Sana giyinmeni söyleyen mi oldu?
:19:59
Adý neymiþ?

Önceki.
sonraki.