Star Trek VI: The Undiscovered Country
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:22:06
Herþeyi anlatmak üzereydi.
1:22:08
Geri dönmek ister misiniz?
Kesinlikle hayýr!
Çok soðuktu.

1:22:13
Burasý köprü.
Hala Klingon bölgesindeyiz.

1:22:16
9. güverte, savaþ istasyonlarýnda kalýn.
9. güverte, savaþ istasyonlarýnda kalýn.

1:22:55
Bir Federasyon Gemisine ýþýnlandýlar.
1:22:57
Peþlerinden gidebilirim...
1:23:05
Kaçtý ha!..
1:23:10
Kirk konferansýn yerini bilmiyor.
1:23:15
Emin misin?
1:23:18
Ýþi þansa býrakýr mýsýn?
1:23:22
Helmsman, Atýlgan'ýn yolunu
kesecek bir rota çiz.

1:23:32
Klingonlar'ýn Yýrtýcý Kuþ dedikleri bir
silahý var, görünmez olarak ateþ açabiliyor.

1:23:36
Gorkon'un gemisini o torpidoladý.
Demek buymuþ.

1:23:39
Gorkon'u öldürenlerin hala
bu gemide olduðuna inanýyoruz.

1:23:42
Barýþ konferansý baþladý mý?
Kim bilir? Yeri gizli.

1:23:47
Daima bir ipucu vardýr.
Kaptan! Bay Spock!

1:23:50
Üzerinde Klingon kaný olan
kayýp üniformalarý buldum.


Önceki.
sonraki.