The Silence of the Lambs
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:43:30
Nedir bu? Bir çeþit fasulye tohumu mu ?
:43:33
Hayýr, efendim. Bu bir böcek kozasý.
:43:37
Hiç bi þekilde bu buraya giremez.
:43:39
Tabi birisi bunu oraya ittirmemiþse.
:43:44
Onu sýrt üstü döndürürsek daha kolay olur.
Lamar, yardým et.

:43:48
Tamam, geldim.
:43:53
- Oh, Jack. Ne yapýyorsun?
- Diðerlerinden farklý bir biçim.

:43:59
- Yakýn çekimden al.
- Kurbanýn derisi soyulmuþ,

:44:02
bu sefer kalçalarýnýn üzerinde iki
baklava biçiminde þekiller var.

:44:05
Yaranýn konumu 2. yada 3. göðüs kemiði
:44:09
omuz küreðinden 6 inç uzaklýkta.
:44:12
Starling, bunu þerife bi kadýnýn önünde
söylememeliydim

:44:17
bu seni gerçekten üzdü ,deðil mi?
:44:19
Bu sigara gibi bir þey, Starling
Ondan kurtulmam lazým.

:44:23
Bu Mr Crawford’ýn sorunu.
Polisler senden emir bekliyor.

:44:27
- Bu bir sorun.
- Anlaþýldý.

:44:36
Bileklerinde deðil dizlerinde ip izleri bulundu.
:44:40
Bu gösteriyor ki derisini öldürdükten
sonra yüzmüþ.


Önceki.
sonraki.