Freejack
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:08:04
To je ono.
:08:19
Kódovac nastaven.
:08:28
Rozjed'te to.
:08:47
Je dobrej.
:08:57
Lékarský tým pripravit!
Zbývá 30 vterin.

:09:01
Jed'! Jed'!
:09:10
20 vterin.
:09:19
Patnáct.
:09:26
ZAMERlT
:09:29
Deset.
:09:35
Pet,
:09:37
ctyri,
:09:39
tri, dva,
:09:43
jedna.
:09:50
Máme ho.
Jedeme.

:09:52
Helmu a kombinezu, honem!

náhled.
hledat.