Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:17:02
Öyle mi?
:17:04
Bir buçuk gündür ölüyken
bir kötü haber daha. . .

:17:07
. . .duymak hoþuna gider mi?
:17:13
Yeni vücudunuz gecikince,
sabýrlý olmayý savunmak zor.

:17:17
Ama bütün adamlarýn onu
çabuk bulmayý garanti etti.

:17:21
Basaramadýnýz!
.

:17:23
Efendim, belirtmek isterim ki. . .
:17:26
. . .Ruhani Santral sizi ancak
36 saat daha canlý tutabilir.

:17:30
Alternatif bir vücudu
düsünmelisiniz.
.

:17:33
Alternatif vücut istemiyorum.
:17:36
Bunu istiyorum.
:18:08
Formunda deðilsin Victor.
:18:10
Furlong'u teslim etmen gerekiyordu.
:18:13
Seni görüyorum, ama onu göremiyorum.
:18:32
Çok güzel.
:18:35
Fabergé.
:18:36
Mazeret istemem. Bu isi
.
Mac Corp. Güvenlik devralacak.

:18:42
1 91 6.
:18:44
Devrimden hemen önce.
:18:46
Teslimat yok, ödeme de yok.
:18:50
Simdi defol karsýmdan.
. .

:18:52
Bay Vacendak gidiyor.
Artýk bu olayda deðil.

:18:58
Sana bir þey diyeyim.

Önceki.
sonraki.