Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:40:01
Tüm kilitlenmemiþ
kapýlar 15 saniye,,,

:40:04
,,,içinde tutulacak,
:40:06
Asansörlerden uzak durun,
Onlarý güvenlik kullanacak,

:40:12
Bu bir talim deðil,
:40:18
Tehlikenin geçtiði sinyaline
dek olduðunuz yerde kalýn,

:40:22
Üç saniye. Ýki, bir.
:40:34
Furlong nerede?
:40:40
Hey! Bu kamyon senin mi?
:40:42
OSirketin.
.
OArtýk deðil.

:40:59
Tüm destek araçlarýna çaðrý.
Bütün araclar hemen buna!
.

:41:41
Furlong, Ben Vacendak,
Bunu söylemek istemezdim,,,

:41:45
,,,ama hýz yapýyorsun,
:41:46
Nereye gidiyoruz?
:41:48
OKaranlýktan nefret ederim.
ODefol!

:41:51
Benden o kadar kolay kurtulamazsýn.

Önceki.
sonraki.