Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:59:23
Sorun ne?
:59:27
Ölümünü izledim.
1:00:07
Furlong sana geldi ve
ona Brad'in adresini verdin.

1:00:14
O zamandan beri görmedin mi?
1:00:28
Yalan mý söylüyorsun rahibe?
1:00:34
Yüce Tanrý diðer yanaðýmýzý
dönmemizi söylese de.

1:00:45
O senin gibi bir hergeleyle
karþý karþýya kalmadý.

1:00:54
Mac eski bir fabrikanýn
rýhtýmýnda bir tekne ayarladý.


Önceki.
sonraki.