Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:12:53
Fýrsatýn varken beni
neden öldürmedin?

1:12:57
Sana niþan alýyordum.
Önüme cýktýlar.
.

1:13:01
Artýk deðiller.
1:13:04
Haklýsýn.
1:13:09
Bunun arkasýndaki adamý söyle.
Burada olacaðýmý kim söyledi?

1:13:15
Üzgünüm.
1:13:17
Bunu sana söyleyemem.
1:13:22
Lanet olsun Vacendak!
Tek istediðim bir isim!

1:13:27
Söyle, kim?
Bunu bana kim yapýyor?

1:13:51
McCandless.

Önceki.
sonraki.