Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:14:25
Hayatýný kurtardým.
1:14:27
Ben de istediðin ismi verdim.
1:14:30
Ian McCandless ismini.
1:14:36
Yine de, hayatýma büyük önem
vermediðimi düþünmeni istemem.

1:14:43
Sana beþ dakika vereceðim.
1:14:49
Bir. . .
1:14:52
. . .iki. . .
1:15:37
Bin!
1:15:38
OSen mi sürüyorsun?
OAcele et! Tam arkamýzdalar.

1:15:49
Öldüðünü sandým!
1:15:52
OBunu nereden buldun?
OVacendak'ýn. Caldým.
.

1:15:56
OPatronun vermedi mi yani?
ONe?


Önceki.
sonraki.