Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:00
Uður için.
:16:04
Kimlik numarasýný nasýl bildin?
:16:06
Bilemedi.
:16:09
Yalan söyledim.
:16:11
Yaklasamadý bile.
.

:16:27
Bunu gerçekten yapacak mýyýz?
:16:29
Daha tuhaf þeyler oldu.
Kemerini baðla.

:16:32
Bakalým bu bebek neler yapabiliyor.

Önceki.
sonraki.