Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:05
Caddedeki herkese ateþ edilebilir,
:16:08
Civarda elimizden kurtulan
bir Kaçak var,

:16:11
Onu görürseniz hemen bildirin,
:16:15
Yakalayana ödül verilecek,
:16:18
Bir Kaçaða yataklýk
etmenin cezasý çok yüksek,

:16:24
McCANDLESS CORP.
NEW YORK'A HOS GELDÝNÝZ!
.

:16:27
PERSEMBE
.
23 Kasým 2009

:16:34
Grand Prix. Sürücü:
1 991 SAMPÝYONASI Alex F.
.

:16:57
Ulak olmaktan nefret ediyorum.
:16:59
Müsterinin öfkeden
.
çýldýracaðýný hissediyorum.

:17:02
Öyle mi?
:17:04
Bir buçuk gündür ölüyken
bir kötü haber daha. . .

:17:07
. . .duymak hoþuna gider mi?
:17:13
Yeni vücudunuz gecikince,
sabýrlý olmayý savunmak zor.

:17:17
Ama bütün adamlarýn onu
çabuk bulmayý garanti etti.

:17:21
Basaramadýnýz!
.

:17:23
Efendim, belirtmek isterim ki. . .
:17:26
. . .Ruhani Santral sizi ancak
36 saat daha canlý tutabilir.

:17:30
Alternatif bir vücudu
düsünmelisiniz.
.

:17:33
Alternatif vücut istemiyorum.
:17:36
Bunu istiyorum.

Önceki.
sonraki.