Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:26:45
Seni alcak!
.

:26:48
Biliyordum!
:26:52
Alex Furlong!
:26:54
Biliyordum! Hep biliyordum! Baksana!
:26:58
O arabaya bindiðin günkü
kadar genç ve saðlýklýsýn!

:27:01
Alcaklar seni cektiler!
. .

:27:04
Neler çektiðimi bilemezsin.
:27:06
Sigorta parayý ödemedi.
Cesedini bulamadýlar.

:27:10
OBeni sigortaladýn mý?
OBütün sürücülerimi.

:27:14
Sende iþe yaramadý.
Ceset parçalarýný aradým!

:27:18
Burun, parmak, ne olursa!
:27:21
Burasý benim evim deðil.
:27:23
Burada elindekini ya
saklarsýn ya kaybedersin.

:27:27
Bu inanýlmaz.
Hiç Kaçak görmedim.

:27:31
Duydum tabii.
:27:33
Sana da olduðunu düþündüm.
:27:36
Onlarý 2OD'de gördüm.
Ama dokunmak?

:27:39
Birini tanýmak? Sað olaný?
Bu inanýlmaz.

:27:45
Antika küllüðümü beðendin mi?
:27:49
Porsche.
:27:53
1 967 Porsche.
:27:58
Sen Alex Furlong'sun.

Önceki.
sonraki.