Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:39:06
OOnlar çarpýþýrken kaçtým.
OSonra beni mi buldun?

:39:10
Brad bana adresini verdi.
:39:16
Ýçeri nasýl girdin?
:39:18
Açýk kapýdan.
:39:29
Panel.
:39:32
Güvenlik.
:39:33
AKTÝF
:39:34
Merkezi Kilit yetkili
personel bildiriyor,

:39:37
Yetkisiz giriþ yok,
:39:40
Yalan söylüyorsun.
Baþka açýklamasý yok.

:39:43
Sesin giriþ yetkisi
vermis olamaz.
.

:39:47
Yabancý.
:39:48
YABANCI
ALARMI

:39:50
Bunu neden yaptýn?
:39:52
Her kimsen, 30 saniyen var.
:39:55
Kiracýlar, dikkat,
:39:57
Yanýlýyorsun! Yapma!
:39:59
Lütfen sakin olun,
:40:01
Tüm kilitlenmemiþ
kapýlar 15 saniye,,,

:40:04
,,,içinde tutulacak,
:40:06
Asansörlerden uzak durun,
Onlarý güvenlik kullanacak,

:40:12
Bu bir talim deðil,
:40:18
Tehlikenin geçtiði sinyaline
dek olduðunuz yerde kalýn,

:40:22
Üç saniye. Ýki, bir.
:40:34
Furlong nerede?
:40:40
Hey! Bu kamyon senin mi?
:40:42
OSirketin.
.
OArtýk deðil.

:40:59
Tüm destek araçlarýna çaðrý.
Bütün araclar hemen buna!
.


Önceki.
sonraki.