Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:41:41
Furlong, Ben Vacendak,
Bunu söylemek istemezdim,,,

:41:45
,,,ama hýz yapýyorsun,
:41:46
Nereye gidiyoruz?
:41:48
OKaranlýktan nefret ederim.
ODefol!

:41:51
Benden o kadar kolay kurtulamazsýn.
:42:01
Nereden geliyorsunuz?
:42:23
Annem otostopçu almamamý söyledi.
:42:44
OAlkýþ yok mu?
-Gösteri henüz bitmedi,

:42:49
Sýkýþtýrýp yakalayýn.
Nazik olun.

:42:51
Kýlýna bile zarar vermeyin.

Önceki.
sonraki.