Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:48:00
Kartallarýn özsaygýsý çok fazla.
:48:07
Seninki nasýl?
:48:23
Ýyi.
:48:26
Öyleyse sen de uçabilirsin.
Ucabilirsin.
.

:48:33
Belki.
:48:41
Henüz bitmedin Furlong.
:48:44
Bitmene daha cok var.
.

:48:47
Alex'i tanýrým.
:48:49
Nasýldýr bilirim. Üzgünken
nereye gittiðini bilirim!

:48:53
O olduðuna emin bile deðilsin.
:48:55
Vacendak emindi. Zaten
Furlong deðilse onu bulamayýz.

:49:00
OTehlikeli bir is.
.
OBu yüzden buradasýn.

:49:06
Cok tesekkürler.
. .


Önceki.
sonraki.