Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:02
Burada yok.
:50:37
Bilemiyorum. Belki o deðildi.
:50:39
Benim.
:50:45
Tamam. Ben iyiyim.
:50:53
Burada ne arýyorsun?
:50:56
Eðlence mi?
:51:01
Sen olduðunu bilseydim,
geri çevirmezdim seni.

:51:04
Neden?
:51:06
Burada iþler böyle gibi.
Brad beni satmaya kalktý.

:51:10
ONeden sen de yapmayasýn?
ODinle beni.

:51:13
Vacendak bizi tuzaða düþürdü.
:51:14
Þifresini öðrenip kapýmý açmýþ
ve seni bir tuzaða sokmuþ.

:51:19
Bu adam iþinin en iyisi.
:51:22
Bana yardýma mý geldin?
:51:49
Aman Tanrým!
:51:53
ARANIYOR! SAÐ SALÝM!
1 0.000.000$

:51:55
On milyon mu?
:51:57
Bu cok fazla. Cok cok fazla.
. . .


Önceki.
sonraki.