Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:00:07
Furlong sana geldi ve
ona Brad'in adresini verdin.

1:00:14
O zamandan beri görmedin mi?
1:00:28
Yalan mý söylüyorsun rahibe?
1:00:34
Yüce Tanrý diðer yanaðýmýzý
dönmemizi söylese de.

1:00:45
O senin gibi bir hergeleyle
karþý karþýya kalmadý.

1:00:54
Mac eski bir fabrikanýn
rýhtýmýnda bir tekne ayarladý.

1:01:01
Terk edilmiþ bir yer.
Buna ihtiyacýn olmaz.

1:01:04
Umarým.
1:01:14
Seninle gelmiyorum Alex.
1:01:20
Biliyorum.
1:01:27
Burada bir hayatým var.
Onu býrakýp gidemem.

1:01:31
Biz ne olacaðýz?
1:01:34
"Biz" 1 8 yýl önceydi.
1:01:39
Benim için iki gün önceydi.
1:01:42
Ýki gün Julie.
1:01:51
O yarýþtan bir gün
önce sana gelip:

1:01:55
"Gitmek zorundayým.
1:01:57
Benimle gel. " deseydim,
ne yanýt verirdin?


Önceki.
sonraki.