Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:11:59
Bunu al Vacendak!
1:12:53
Fýrsatýn varken beni
neden öldürmedin?

1:12:57
Sana niþan alýyordum.
Önüme cýktýlar.
.


Önceki.
sonraki.