Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:17:01
Bay McCandless þirkette yok,
Birazdan gelir,

1:17:04
Onu burada beklemek istersen,
giriþini saðlarým,

1:17:09
Tamam.
1:17:16
Su ne?
.

1:17:19
Bilmiyorum.
1:17:23
Takip cihazý.
1:17:24
Tamam, Furlong'u buldum.
1:17:28
Nereye gidiyor?
1:17:29
Cehennem kapýlarýna.
1:17:31
Michelette'in daveti üzerine.
1:18:57
Asansördeler.
1:18:59
Michelette'in odasýna
gidiyorlar,


Önceki.
sonraki.