Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:39:02
McCandless araba süremez.
1:39:07
Ona daha iyi koçluk yapmalýsýn.
1:39:15
Sen misin?
1:39:17
Kulaðýmý em.
1:39:20
Uður için.
1:39:24
Kimlik numarasýný nasýl bildin?
1:39:26
Bilemedi.
1:39:29
Yalan söyledim.
1:39:31
Yaklasamadý bile.
.

1:39:47
Bunu gerçekten yapacak mýyýz?
1:39:49
Daha tuhaf þeyler oldu.
Kemerini baðla.

1:39:52
Bakalým bu bebek neler yapabiliyor.

Önceki.
sonraki.