Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:17:04
Ksakru, proè se musím tahat s takovou bandou ubožákù?
:17:08
Za to mùže to prase.
:17:10
Koukejte na to. Mamma Aiuto už nemají ani na nátìr.
:17:14
Takoví chudáci...
:17:17
Tak, a jsme všichni.
:17:19
Hej ty vzadu, je s námi ten Amerièan?
:17:23
Jo, je ve slunci. Pøesnì jak øíkal.
:17:34
Cíl na dohled! Je to Královna Støedomoøí!
:17:38
To si troufnem i na tak velkou loï?
:17:40
Proto je nás taky tolik. Nebuï baba!
:17:44
Mám problémy s motorem. Lete první, budeme vás krýt.
:17:48
Žádný takový, chytráku! Hezky podle plánu!
:17:51
Když to projedeme, platíme opravy spoleènì, ne?
:17:54
Hele ho, škudlila! Každý pìknì sám za sebe!
:17:58
Bomby taky?
:18:01
To se ví.
:18:02
Moment, nᚠmotor...
:18:05
Chcíplo to. Chcíplo to!
:18:07
DRŽTE HUBY! PØESTAÒTE S TÍM!
:18:13
Prosím pozor! Prosím pozor!
:18:17
Loï byla napadena vzdušnými piráty.
:18:19
Nemusíte se však nièeho obávat,
loï má špièkovou stíhací eskortu.

:18:25
Dovolte mi pøedstavit piloty:
:18:30
Èíslo jedna, „Èerného høebce“, pilotuje seòor Bulkar.
:18:35
A èíslo dvì, „Moøský vlk“, pilotem je kapitán Visconti.
:18:50
Mají s sebou stíhaèky!
:18:52
O tom mi nikdo neøekl!

náhled.
hledat.