Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:00
Aj, aj, a je po formaci.
:19:03
Bìž pryè! Jedeš! Curtisi!!!
:19:06
Držte se! Jdu na to!
:19:25
Ten motor to má vážnì odbyté.
:19:29
Zdá se, že budu muset do Milána.
:19:38
...podaøilo se jim ale vyskoèit padákem.
:19:41
Vzdušní piráti, kteøí z lodì uloupili veškeré zlato i hotovost...
:19:44
...zanechali tuto zprávu:
:19:47
Teï jseš na øadì ty!
:19:49
Vylez, pašíku!
:19:52
Opakuji: „Teï jseš na øadì ty. Vylez, pašíku.“
Tento útok...

:19:58
Ti chlapi jsou mimoøádná banda špinavcù.
:20:05
Je mi líto, ale já jedu na dovolenou.
:20:09
Èisté povleèení...
:20:12
Krásné ženské...
:20:20
Vydrž alespoò do Milána, motùrku!
:20:46
Tohle poèasí se mi nelíbí.
:20:49
Zdá se, že budu muset pod mraky.

náhled.
hledat.