Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:47:48
Jste krásná...
:47:50
Jako rùže kvetoucí v tajné zahradì.
:47:57
A vy jste drzoun.
:47:59
Tohle je soukromá zahrada.
:48:01
Rád bych vám nìco ukázal.
:48:09
Ale! To je z Hollywoodu.
:48:11
„Co se týèe vámi zaslaného scénáøe a obsazení,“
:48:15
„kontaktujte nás prosím co nejdøíve.
Právì probíhají pøedbìžné zkoušky.“

:48:19
Pojmenoval jsem to „Jadranská kvìtina“.
:48:22
Roztomilé.
:48:23
Vážnì? Znamená to „ano“?
:48:25
Gino, pojeïte se mnou do Hollywoodu.
:48:30
Ta práce pro piráty je jen mùj první krok
na cestì za slávou a bohatstvím.

:48:35
Ten další je stát se hollywoodskou hvìzdou.
:48:37
A potom?
:48:39
Prezidentem!
:48:47
Mluvím vážnì!
:48:49
Udìlám z vás první dámu, Gino! Slibuji!
:48:53
Gino.
:48:55
Vaše bláznovství se mi líbí.
:48:58
Skuteènì?

náhled.
hledat.