Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:49:00
Ale musím øíct ne. Uzavøela jsem totiž sázku...
:49:06
Pokud mì jistý muž navštíví v této zahradì, vyznáme si lásku.
:49:13
Ale ten hlupák pøichází jen v noci do baru.
:49:17
A za svìtla se neobjeví.
:50:00
On se vrátil.

náhled.
hledat.