Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:52:02
Po- poèkej!
:52:27
Holka ve stíhaèce?
:52:31
Kde je Porco?
:52:32
Debatuje o nìèem s mým tátou.
:52:35
Nejen prozatímní vláda,
ale i roajalisti se snaží s piráty vyjít.

:52:43
Dneska si lovením pirátù nevydìlᚠani na slanou vodu.
:52:46
Tady to máte.
:52:48
Díky.
:52:49
Jaképak díky za takové novinky.
:52:51
Jak to? Tak se k jednìm pøidej, Porco.
:52:55
Za tvý lítání ti všude dobøe zaplatí.
:52:58
Nemᚠcigáro?
:52:59
Curtis se nakonec vrátí do Ameriky...
:53:02
A my bychom tam mìli jít taky.
:53:07
„Sbohem, svobodo støedomoøí a dnové divého osamìní.“
:53:11
To napsal Byron?
:53:12
Ne, to jsem øekl já. Zatím.
:53:14
Nashle.
:53:19
Porco, to je dìsné.
:53:20
Benzín tu stojí tøikrát tolik co v Itálii.
:53:23
Taková hrùza.
:53:26
Nebuï vydøiduch a slev nám trochu.
:53:28
My benzín nièím neøedíme, vážená.
:53:30
Nesnáším tyhle ženské øeèi...
:53:32
Pane, øeknìte jí, že...
:53:34
Zapla mu, Fio.
:53:36
A pak nacpi ten zadek, co je vìtší,
než se zdá, mezi kulomety.

:53:41
Letíme ke mnì domù.
:53:43
Ten benzín ti pøipíšu na úèet.
:53:51
Nechtìl nás obrat.
:53:52
Spoléháme se jeden na druhého.
:53:55
Moøe a ostrovy tu jsou nádherné,
ale nežije tu živá duše.


náhled.
hledat.