Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:54:02
Už je na dohled. Támhleten ostrov.
:54:24
Krása!
:54:41
Parádní skrýš.
:54:44
Zadek mám z té cesty celý ztuhlý.
:55:01
Ani hnout!
:55:03
Už tu zase nìco smrdí.
:55:06
Šéfe, máme ho! Šéfe!
:55:09
Krucinál! Co po mnì šlapete?
:55:11
Uhnìte!
:55:13
Èekal jsem tu na tebe, ty prase.
:55:15
Vìdìl jsem, že sem pøijdeš.
:55:17
Máme s tebou nevyøízené úèty.
:55:20
Holka! On s sebou má holku!
:55:23
A hezkou!
:55:24
Držte huby!
:55:25
Je to holka, a co má být?
Každý druhý èlovìk na svìtì je ženská.

:55:28
To není jen tak obyèejná ženská.
:55:31
Dìlá hlavního mechanika u Piccola.
:55:33
Co? Tohle roztomilý kotì?
:55:36
Tahle holka? Fakt?
:55:38
Díky ní mám mnohem lepší letadlo než døív.
Mladá sice je, ale své práci rozumí.

:55:45
Myslíš to vážnì, Porco?
:55:47
Když pøijde na hydroplány, mluvím vždycky vážnì.
:55:49
Chovejte se k ní slušnì.
:55:51
Pøišla sem, aby dohlédla na splacení mého dluhu.
:55:53
Takže ty mᚠtaky dluhy! Dobøe ti tak!
:55:57
Hej! Rozmlate ten zatracený
èervený krám na kusy! Dluhy a si nechá.


náhled.
hledat.