Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:02:49
Porco....
1:02:52
Nemùžeš spát?
1:02:55
Tys teï...
1:02:58
Asi se mi nìco zdálo.
1:03:00
Klidnì spi, nic se nedìje. Zítra vstáváme èasnì.
1:03:04
Porco...
1:03:06
Proè ses promìnil v prase?
1:03:09
Kdo ví...
1:03:11
Hodnì jsem toho slyšela o kapitánu Marcu Pabattovi.
1:03:15
Mùj táta s ním sloužil ve stejné jednotce.
1:03:17
Moc ráda jsem si nechala vyprávìt o tom,
jak pøistál na rozbouøeném moøi...

1:03:22
...aby zachránil nepøátelského pilota.
1:03:29
Porco! Co kdybych tì políbíla?
1:03:32
Víš, jako v pohádce o princi promìnìném v žábu,
kterého vysvobodí až polibek od princezny.

1:03:38
Nežvaò hlouposti! Tohle si šetøi pro nìkoho jiného.
1:03:43
To jsem tak ošklivá?
1:03:47
Jsi moc hezké a hodné dìvèe.
1:03:49
Když se na tebe dívám, skoro si pøeju,
abych byl zase èlovìk.

1:03:54
Tak už nezlob a spi.
1:03:56
Vyprávìj mi pohádku a já usnu.

náhled.
hledat.