Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:21:11
Ty smradlavej lháøi...!
1:21:18
Tys mi nerozumìl, pitomèe? Já nelžu!
1:21:26
Já ti Fio nenechám!
1:21:29
To je letadlo madam Giny!
1:21:33
Nouzový signál!
1:21:46
Jedna! Dva!
1:21:48
Kdo vstane první, vyhrál.
1:21:49
Tøi! Ètyøi!
1:21:51
Uvolnili byste mi, prosím, cestu?
1:21:52
Pìt! Šest!
1:21:55
Sedm! Gino, sem ne... Osm!
1:22:01
Marco. Marco, slyšíš mì?
1:22:06
Chceš mít na svìdomí další nešastné dìvèe?
1:22:14
Devìt!
1:22:16
Dese...
1:22:18
Porco!
1:22:22
Porco!
1:22:23
Dìkuju, Porco!
1:22:25
To nic nebylo.
1:22:34
Tak, veselice skonèila.
1:22:36
Italské letectvo tu bude co nevidìt.
1:22:38
Pospìšte si prosím odsud.
1:22:41
Mùžete navštívit mou restauraci,
dnes to bude na úèet podniku.

1:22:46
Tak pánové, jdeme!
1:22:59
Už je po všem.

náhled.
hledat.