Rapid Fire
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:02
- Добре осведамен си.
- CNN.

:04:10
Трябва ми помощ, Томи.
:04:15
Ела, нека видим боя.
:04:42
Седни отзад и наблюдавай внимателно.
:05:08
Ей, Томи, не съм изминал 10000 мили
:05:11
да гледам тези двамата как се налагат с големи клечки за зъби.
:05:14
А защо дойде, Тони?
:05:17
Знаеш, че имам проблеми и затова дойдох.
:05:20
Аз ти давам хероин, ти го разпространяваш. Добър бизнес за всички.
:05:24
По-добър за теб.
:05:27
Аз те създадох, Томи. Сега искам нещо за отплата.
:05:30
Искам процент от твоя дял.
:05:33
Харесвам ви г-н Серано, но не прекалявайте.
:05:41
А сега ме чуй, тъпо копеленце.
:05:44
Аз те измъкнах от улицата, където беше дребен дистрибутор на Чао Мей.
:05:48
Аз те направих, Томи. Това е истината.
:05:52
Ти си ми длъжник, Триада също, всеки ми е длъжник.
:05:57
Така че пет пари не давам.

Преглед.
следващата.