Rapid Fire
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:24
Какво каза той по дяволите?
:07:27
Сицилианска поговорка.
:07:30
Означава "Не искай толкова, колкото не можеш да вземеш".
:07:41
Автоматите не могат да убият нашите мечти.
:07:46
Затворите не могат да заглушат нашите гласове.
:07:51
Преди 2 години на този ден площад Тянан мън беше кошмар.
:07:57
Но мечтата за демокрация продължава да живее.
:08:05
Свободен Китай сега.
:08:07
Свободен Китай сега. Свободен Китай сега.
:08:10
Свободен Китай сега! Свободен Китай сега!
:08:15
- Виж това.
- Свободен Китай сега.

:08:17
Свободен Китай сега.
:08:19
Свободен Китай сега! Свободен Китай сега!
:08:22
СПРЕТЕ БРУТАЛНИТЕ УБИЙСТВА
:08:53
Татко! Махай се оттук!
:08:56
Джейк! Джейк, махай се!

Преглед.
следващата.