Rapid Fire
Преглед.
за.
за.
следващата.

:17:08
Трябва да убиете едно хлапе с черно яке.
:17:11
- Видя ме как убивам Ченк.
- Чухте го. Мърдайте!

:17:14
Веселбата започна. Ейнжъл, слизайте от проклетия покрив.
:17:20
Хайде, подай ми ръката си.
:18:09
Качи се по стълбите! Ще си добре! Върви!
:18:17
Да се махаме оттук!
:18:19
Чакай малко! Момчето в кухнята, убий го!
:18:32
Мамка му.
:18:53
Кучият му син!

Преглед.
следващата.