Rapid Fire
Преглед.
за.
за.
следващата.

:31:02
Получи инфарт и умря.
:31:05
Мисли позитивно.
:31:07
Този Тао... всичко изглежда ужасно, пипнал ни е за топките.
:31:10
Мисли позитивно. Ще му отрежем ръцете.
:31:14
Г-н Серано, за вас е.
:31:16
Провери дали е нещо важно.
:31:26
Да?
:31:30
- Хлапето се измъкна.
- Измъкна?

:31:34
По дяволите! Какво значи се е измъкнало? Как се е измъкнало?
:31:39
- Убили ли са, Клайн?
- Да, убили са го, но хлапето се е измъкнало.

:31:42
- Платихме добре на тези двамата.
- Не се тревожи, погрижил съм се.

:31:47
По-добре да е така. Хлапето видя всичко.
:31:50
Обзалагам се, че вече се е погрижил!
:31:53
Ще се срещнем в 7 на ъгъла на 4-та и Прогрес, на паркинга.
:31:57
Там има улична лампа. Не можете да го пропуснете.
:32:00
- Ще сме там.
- Сигурен съм, че ще сте.

:32:02
Ей, ако пак я оплескаш, ще ти взривя къщата.
:32:54
Джейк?
:32:56
Тук съм.
:32:58
Да вървим, хайде.

Преглед.
следващата.