Rapid Fire
Преглед.
за.
за.
следващата.

:52:01
Приятно е да се прави бизнес с теб.
:52:04
- Ей, Франк.
- Да?

:52:07
Защо каза, че ще го направиш безплатно, Франк?
:52:11
Приятно е да се прави бизнес с теб.
:52:15
- Приятно е да се прави бизнес с теб, Тони.
- Да, приятно е да се прави бизнес с теб.

:52:20
Знаеш ли, човек не иска пари единствено,
:52:25
- когато иска нещо друго.
- Ей!

:52:29
Потиш се като прасе.
:52:30
Единствено искаш да се измъкнеш оттук жив.
:52:35
Не, Тони...
:52:37
Да му се не види.
:52:41
Влизайте, влизайте!
:52:43
Давай, давай! Живо!
:52:50
Изправете го. Изправете го!
:52:55
Живо! Живо! Живо!
:52:57
- Има ченгета отвън.
- Колко?

:53:00
Ченгета ли?
:53:02
Колата! Съберете хората и да се махаме!
:53:04
Стреляй! Стреляй!
:53:06
- Не мога.
- Стреляй, свали го.

:53:09
Не мога. Целта е закрита. Не е възможно.
:53:36
Мамицата му.

Преглед.
следващата.