Reservoir Dogs
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:15:00
To je zjebano.
:15:04
Nekdo nas je na veliko zjebal!
:15:10
Misliš, da je bila past?
:15:12
Sploh dvomiš?
Ne da mislim, vem!

:15:15
Od kod so se pa vzeli policaji?!
:15:18
Kar naenkrat so se pojavili!
Nisem slišal siren!

:15:23
Ko se vklopi alarm,
imaš vsaj 4 minute èasa.

:15:26
Razen èe je patrulja zelo blizu.
:15:31
V minuti je bilo 17 plavih,...
:15:33
ki so vedeli, kaj poènejo!
Kar tam so bili!

:15:39
Tisti, ki so prišli drugi,...
:15:41
so se odzvali na alarm.
Prvi so èakali na nas.

:15:46
Nisi pomislil na to?
:15:49
Nisem imel èasa.
:15:51
Èimprej sem hotel proè.
:15:55
Potem sem se ukvarjal z njim.
:15:58
Zdaj pa zaèni razmišljat.
:16:00
Od tod moramo!
Mogoèe vedo za to mesto!

:16:05
Mogoèe že prihajajo sem!
:16:12
Pojdiva v drugi prostor.
:16:16
Ne zapušèaj me.
:16:20
Le mirno, ne bom dolgo.
:16:22
Takoj se vrnem.
:16:26
Blizu bom.
:16:43
Kaj za vraga delam tukaj?
Že od zaèetka mi ni bilo všeè,

:16:47
a se nisem oziral na obèutek.
:16:51
Vedno se mi je zgodilo s travo.
Èe mi ni bilo kaj všeè,...

:16:55
sem odnehal,
razen pri tajski robi.

:16:59
Moral bi odnehati. A nisem!

predogled.
naslednjo.