Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:11:22
Biliyormusunuz, Ajan Desmond,
tahminimce bütün ofis...

:11:25
mobilyalar da dahil,
27,000 dolar eder.

:11:45
Teresa Banks.
:11:48
1 ay süreyle Fat Trout
Karavan Parký'nda yaþadý.

:11:52
Bunu kontrol edelim.
:11:56
Hap'in Yeri'nde
garsonluk da yapýyormuþ.

:11:59
Gece vardiyasýnda çalýþýyormuþ.
Buradan çýkýnca güzel bir yemek için güzel bir yer.

:12:08
Cesedi teþhise kimse gelmemiþ.
:12:13
Hiç bir akrabasý da yok.
:12:31
Kafatasý ezilmiþ.
:12:33
Bu büyük ihtimalle kafasýnýn arkasýna
defalarca vurulmasý sonucunda olmuþ...

:12:37
kör,
geniþ açýlý bir cisimle.

:12:43
Acaba yüzüðü nerede?
:12:47
Kiþisel eþyalarý
bir saat, iç çamaþýrý...

:12:51
ve pembe garson üniformasý..

Önceki.
sonraki.