Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:20:02
Burada yüzüðü parmaðýnda.
:20:06
Kendime bir fincan “Günaydýn Amerika” yapacaðým.
Sizler de ister misiniz?

:20:11
Evet, lütfen.
:20:35
Buyrun, çocuklar.
:20:37
Günaydýn Amerika.
:20:41
-Teþekkürler.
-Teþekkürler.

:20:46
Þaka etmiyormuþsun, dostum.
Bu þey adamý 48 saat uyutmaz.

:20:50
Haklýsýn. Bu buralarda bulabileceðiniz
en iyi kahvedir dostum...

:20:54
Bizim de iyi bir "Beni Uyandýr"'a ihtiyacýmýz var, deðil mi Ajan Desmond?
:20:57
Bizim de iyi bir "Beni Uyandýr"'a ihtiyacýmýz var, deðil mi?
:20:59
Ajan Desmond?
Evet, öyle, Sam.

:21:29
Teresa Banks’ý tanýr mýydýn?

Önceki.
sonraki.