Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:41
Hey, bebek.
:34:48
Sadece öp beni.
:34:50
Böyle olmamalý.
:34:52
Biz aþýðýz.
:34:54
James, sen neden söz ettiðini bilmiyorsun.
:34:58
Kendini bu kadar
baðlanmaktan uzak tut.

:35:01
Benim bir ayaðým çukurda.
Çoktandýr böyleyim...

:35:05
Týpký kümeste mýsýrlarýn
içinde bir hindi gibi.

:35:10
Sen hindi deðilsin.
:35:16
Hindi dünyadaki en aptal kuþlardan biridir.
:35:34
Fobble, gobble, gobble
[Hindi sesi].

:35:45
Asla terketme.
:35:49
Laura,beni asla terketme.
:35:54
Seni hiçbir zaman terketmeyeceðim.

Önceki.
sonraki.