Twin Peaks: Fire Walk with Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:36:26
Hey!Bir saattir neredeydin?
:36:29
Her yerde seni arýyorum.
:36:32
Hemen arkandaydým...
:36:33
ama arkaný dönmeyecek kadar
aptaldýn.

:36:37
Eðer arkasýna dönseydi,
baþý dönüp düþebilirdi.

:36:39
Neredeydin?
Oyun oynamýyorum!

:36:42
Kiminleydin?
:36:44
Kaybol, Bobby!
:36:48
Yakýnda beni arýyor olacaksýn,
ama ben yakýnýnda olmayacaðým.

:36:57
Hadi, Bobby.
:37:01
Hadi. Az birþey.Hadi!
:37:13
Seni seviyorum, bebeðim.
:37:46
Bu gece James’i görecekmisin?
:37:51
Bu gece kimi göreceðim neden birdenbire ilgini çekti böyle?
:37:57
Ben gece kuþuyum,geceleri hep gezerim.
Biliyorum.


Önceki.
sonraki.